Screenplay Storyboard Class

Screenplay Storyboard Class

Screenplay Storyboard adalah tahap yang sangat penting dalam proses pembuatan animasi, dalam proses ini setiap alur cerita, konflik ataupun klimaks dari sebuah film dibuat menjadi satu kesatuan sehingga cerita yang dihasilkan akan lebih menarik.
Tickets Are Not on Sale

Time & Location

Time is TBD
Online Class

Share our Class